. .
Sagetindane
Trollenykjen
Rindehornet
Hjellesetra
Nibba
Hunvikfjell
Hattemakaren
. .
. .
 

 

. .
Glittereggja
Hestefjellet
Fossane
Løsethornet 

Heggjadalen
Kyrkjefjellet
Mosehaugane
Bjørnavatnet
Nords-setra
Lote
Rindalstøylen
Gildra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Om denne sida 
Multimedia.